تبادل الکترونیکی داده‌ها  به معنی(EDI) 

 میباشد .Electronic Data Interchangeمخفف 

 مبادله رایانه به رایانه ای اسناد تجاری در قالب استاندارد الکترونیکی بین شرکای تجاری استEDI

 

در صنعت حمل و نقل مشتریان میتوانند (ای دی آی ) را با کریر خود برای ارسال و دریافت اطلاعات     حمل و نقل راه اندازی کنند .

اگر (ای دی آی ) را برنامه های تجاری موجود استفاده می کنید، ممکن است بخواهید از آن برای 

مدیریت داده های حمل و نقل خود استفاده کنید .

 

در قدیم نسخه چاپی مانیفست را به ناخدای کشتی تحویل می دادند و نسخه چاپی آن را به بنادر تخلیه مربوطه پست میکردند .

 

با پیشرفت تکنولوژی، فرآیندی وجود داشت که طی آن مانیفست از طریق ایمیل به بنادر تخلیه مربوطه ارسال می‌شد.

 مانیفست‌هایی که بدین شکل توسط عوامل بنادر تخلیه دریافت می‌شد، به صورت دستی در سیستم‌های کامپیوتری مربوطه ثبت می‌شدند .

 

با به وجود آمدن ( ای دی آی ) اکنون می توان از موارد فوق جلوگیری و در زمان گرانبها صرفه جویی کرد .

زمانی که پیام ( ای دی آی ) ارسال میگردد ، داده ها را می توان فوراً در سیستم گیرنده آپلود و در نتیجه از ثبت دستی جلوگیری کرد که به نوبه خود از هرگونه خطای تایپی جلوگیری می کند و همچنین باعث صرفه جویی در زمان می شود .

 

(ای دی آی ) همچنین برای ارسال داده‌ها به گمرک (مانیفست، صورت‌حساب ورودی)، بندر (برنامه‌ریزی انبار کانتینر، عوارض بار، فهرست بار/تخلیه، جابه‌جایی کانتینر)، مدیران اصلی (لیست بار/تخلیه، جابجایی کانتینر، بوکینگ) استفاده می‌شود .

 

معمولاً نرم‌افزاری وجود دارد که به تبدیل داده‌ها به فرمت (ای دی آی ) کمک و سپس مانند یک دستگاه معمولی، از طریق ایمیل برای گیرنده ارسال می‌کند.

در طرف دیگر، سیستم‌هایی وجود دارند که می‌توانند به طور خودکار این پیام‌ها را دریافت کرده و دوباره آنها را به داده های موجود در سیستم خود بازگردانند .