میباشد .Verified Gross Mass   و مخفف    به معنی تاییدیه وزن کانتینر

 

 تاییدیه وزن کانتینر از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۱۶ مصادف با یازدهم تیرماه ۱۳۹۵ برای کلیه کانتینر های پر صادراتی و ترانزیتی در کلیه بنادر لازم الاجرا می باشد. 

مسئولیت اعلام تایید وزن کانتینر با فرستنده کالا و یا نماینده قانونی او می باشد 

فرم های VGM تاییدیه وزن کانتینر توسط نمایندگی کشتیرانی برای فرستنده کالا یا نماینده قانونی وی ارسال می گردد تا آن را با دقت تکمیل و مهر و امضا نماید 

بدیهی است کلیه مسئولیت ناشی از عدم صحت تاییدیه وزن کانتینر بر عهده فرستنده کالا می باشد 

این فرم بایستی بر اساس قبض باسکول تحت نظارت و و مدیریت گمرک یا بندر ارائه شود و ضمیمه کردن قبض باسکول ها به این فرم الزامی می باشد .

نشان دهنده وزن کلی محموله شما، وزن کانتینری که محموله در آن قرار دارد، وزن بسته بندی ها، وزن پوشالی که برای محافظت از محصولات استفاده میشود و وزن پالت های مربوط به حمل و نقل ایمن کالا است .

 

 

مشکلات احتمالی ناشی از عدم دریافت تاییدیه وزن کانتینر چیست؟

تعدادی از مشکلات بالقوه وجود دارد که می تواند از یک کانتینر نادرست اعلام شود عبارتند از:

 

تصمیمات نادرست برای بارگیری در کشتی

ادعای مسئولیت محموله

آسیب به کشتی ها

خطرات ثبات بارچینی و بارگیری برای کشتی ها

خطر آسیب شخصی یا مرگ برای دریانوردان و کارگران ساحلی

اختلال در یکپارچگی برنامه خدمات 

مسئولیت حوادث و جریمه های کانتینرهای دارای اضافه وزن در جاده ها و هزینه های ناشی از آن برای بازپرداخت از طرف مسیولین 

 از دست دادن درآمد برای مقامات گمرکی در مواردی که عوارض یا تعرفه ها بر اساس وزن سنجی یک کالا اعمال می شود