شرکت کشتیرانی ترنگ دریا، به عنوان نماینده مشتریان خود متصدی انجام امور اسنادی و خدماتی مربوط به کشتی و محمولات می باشد. این خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:
-رزرو کشتی در داخل و خارج از محوطه بندری، هدایت کشتی و یدک کش ها
- ارائه اطلاعات مربوط به خدمه کشتی و مسافرین آن به اداره مهاجرت و شهروندی که شامل ویزا و ... می باشد.
- حصول اطمینان از مطابقت اسناد مربوط به کشتی با قوانین بین المللی قبل از حرکت کشتی و ارائه آنها به گمرک مربوطه جهت بازرسی و کنترل.
- تهیه و ارائه اسناد مربوط به گزارش قرنطینه خدمه کشتی، مسیر سفر قبلی کشتی و اعلام موارد فوت یا بیماری که در طول سفر اتفاق افتاده است. (QPAR)
- اعلام ورود کشتی به گمرک و اظهار محمولات بارگیری شده بر روی عرشه کشتی.
- ارائه عملیات لجستیک و تدارکات و سوخت کشتی.
- ارائه مانیفست کشتی که نشان دهنده برنامه بارگیری و تخلیه و مشخصات محمولاتی می شود که حمل می گردد.
- هماهنگی با متصدی کشتی و عوامل اجرایی پایانه ها در ارتباط با حمل مطمئن و ایمن کانتینرها، فله خشک و مایع و حصول اطمینان از اطلاع رسانی به متصدی کشتی جهت تجهیزات ساحلی مورد نیاز.
- نماینده کشتی به دنبال ارائه سرویس های ذیل نیز می باشد.
-کنترل جابه جای خدمه ی کشتی و اسناد مهاجرت و رزرو بلیط هواپیمایی .
- پرداخت حقوق خدمه کشتی
- خدمات کشتی شامل تعمیر و نگهداری از آن.