.شرکت کشتیرانی ترنگ دریا با توجه به درخواست مشتریان قادر به حمل انواع کالای خطرناک می باشد. پس از بررسی اسناد حمل کالای خطرناک توسط تیم کارشناسی این شرکت نسبت به هماهنگی با بخش کشتی برای حمل آن اقدام می نماید.

کالای خطرناک چیست ؟

کالاهای خطرناک مواد یا اقلامی با خواص خطرناک هستند که اگر به درستی کنترل نشوند، خطرات بالقوه‌ای برای سلامت و ایمنی انسان، زیرساخت‌ها و یا وسایل حمل و نقل آن‌ها ایجاد می‌کنند. 

حمل و نقل کالاهای خطرناک توسط انواع مجریان نظارتی مختلف بررسی و کنترل می شود، مجموعه ای از طبقه بندی برای کالاهای خطرناک وجود دارد.

 

9 گروه وجود دارد که در آن کالاهای خطرناک طبقه بندی می شوند : 

برچسب کالاهای خطرناک و گواهی کالاهای خطرناک برای محموله طبق بندهای نه گانه صادر می شود که به شرح زیر توضیح داده شده است:

 

 

  • گروه 1 برای مواد منفجره است. 

همین طبقه بندی دارای شش بخش فرعی برای موادی است که دارای خطر انفجار بالا، خطر انفجار کم هستند.

 

 

 

 

گروه 2 برای گازها است.

 این بند دارای سه زیر مجموعه است که در مورد گازهای بسیار قابل اشتعال، غیر قابل اشتعال و گازهایی که نه قابل اشتعال و نه سمی هستند صحبت می کند..

 

 

گروه 3 برای مایعات است و هیچ تقسیم بندی فرعی ندارد.

 

 

 

گروه 4 برای جامدات است.

 سه زیرمجموعه وجود دارد که با مواد جامد بسیار قابل احتراق، جامدات خود واکنش‌گر و جامداتی که در تعامل با آب می‌توانند گازهای سمی منتشر کنند، سروکار دارند.

 

 

 

 

 

گروه 5 برای موادی است که احتمال اکسید شدن دارند.

 

 

گروه 6 برای انواع موادی است که سمی هستند و می توانند عفونی باشند

 

 

گروه 7 به طور خاص برای موادی است که رادیواکتیو هستند.

 

 

 

 

گروه 8 برای موادی است که با خطر خوردگی و فرسایش مواجه هستند.

 

 

 

 

گروه 9 برای آن دسته از موادی است که نمی توانند تحت هیچ یک از سرفصل های فوق طبقه بندی شوند اما همچنان کالاهای خطرناک هستند.