انواع بیمه 

  • بیمه بار  وارداتی
  • بیمه بار صادراتی
  • بیمه بار ترانزیتی 

 

بیمه بار  وارداتی

این نوع بیمه مختص شرکتها بازرگانان و اشخاص حقیقی می باشد که انواع کالا را از خارج از کشور وارد می نمایید در این شرایط بیمه بار الزامی می باشد .شرکت ترنگ دریا خدمات مربوط به بیمه بار وارداتی را به متقاضیان عزیز ارائه می شود 

بیمه بار صادراتی

کالاهایی که از ایران به خارج از کشور ارسال می شوند براسات شراط فروش و تعدات فروشنده و ماهیت بار نیازمند بیمه می باشند . شرکت ترنگ دریا در زمینه  بیمه بار صادراتی مشاوره و اقدامات لازم را برای مشتریان عزیز انجام میدهد .

بیمه بار ترانزیتی 

بارهای ترانزیتی به بارهایی اطلاق می شود که بخشی از آن از طریق حمل زمینی به داخل ایران یا از طریق مرهای ایران به خارج ایران ترانزیت می گردد در این شوه حمل بیمه بار ترانزیتی از الزامات می باشد ..

 

‌ طبقه بندی پوشش بیمه ای 

بیمه بارها طبق شرایط زیر و با بررسی احتمال خطرات براساس A,B,Cانجام می شود :

موارد  ذیل تحت پوشش کلوزC  میباشد:

آتش‌سوزی یا انفجار، زمین گیرشدن ،واژگون شدن كشتی یا شناور

برخورد با كف دریا ،به گل نشستن . غرق شدن

واژگون شدن یا خارج شدن وسیله حمل زمینی مسیر

برخورد یا تصادف كشتی، یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسمی به در آب 

تخلیه كالا به طور اظطراری  در بندر 

تلف کردن بار در زمان خسارت همگانی

سبک سازی اظطراری و بن آب انداختن بار 

 

موارد  ذیل تحت پوشش کلوزB  میباشد:

زلزله، آتش سوزي، انفجار، به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن ،دزدي ، واژگون شدن کشتی یا شناور، واژگون شدن و یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی، تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب، تخلیه کالا در بندر اضطراري، تلف کردن  کالا در زمان خسارت همگانی، به دریا انداختن محموله  براي سبک سازي، ، آتشفشان، صاعقه، به دریا افتادن کالا از روي عرشه کشتی، ورود آب دریا به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر یا محل انبار، تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن درهنگام بارگیري یا تخلیه کشتی یا شناور، ، دله دزدي، عدم تحویل، خسارت ناشی از کالاي کناری، قلاب زدگی، آبدیدگی روغن زدگی، ریزش، کسري.

پوشش بیمه ای کلوز A

کلوزAکاملترین سطح  پوشش بیمه حمل و نقل  را برای محمولات حساس و خاص دارد  و شامل کلیه موارد فوق می باشد.

 

محاسبه هزینه بیمه حمل و نقل باربری 

پس از مشخص شدن  کلوز‌های بیمه باربری هزینه  بیمه باربری از سوی شرکت‌های بیمه اعلام می‌شود. این نرخ در ارزش  ریالی کالا ضرب می‌شود تا حق بیمه باربری کالا حساب شود .

پوشش بیمه ای شرکت ترنگ دریا 

شرکت کشتیرانی ترنگ دریا طبق درخواست صاحبان کالا با انجام خدمات مشاوره ای در جهت بیمه کالا از طریق شرکتهای بیمه گر اقدام به بیمه باربری و محمولات مشتریان محترم می نماید .و درجهت تسریع پوشش بیمه ای مربوط به محمولات مشتریان عزیز کلیه اسناد و مدارک را بررسی نموده و بهترین هزینه بیمه محمولات را به متقاضیان ارائه می نماید .