شرکت ترنگ دریا   قادر به ارائه خدمات درزمینه انبارداری می باشد و محوطه های  باز وسر پوشیده را با دمای کنترل شده و فناوری به روز ارائه می دهد.

 

  • برنامه ریزی استراتژیک انبار -- کارآمدترین طرح های ذخیره سازی ، سیستم های انتقال مواد و مدیریت انبار برای اطمینان از عملکرد کامل آن
  •  انتخاب سایت — ما مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین مرکز ذخیره سازی را  با توجه به  نیاز مشتری و بار ارائه خواهیم داد.
  •  مدیریت موجودی  انبار— تجزیه و تحلیل ظرفیت  موجودی  انبار در سراسر زنجیره تأمین.
  •  برنامه ریزی سیستم حمل و نقل -- انتخاب بهترین خدمات حمل و نقل و تأمین کنندگان برای به حداقل رساندن هزینه ها