Gemi kiralama hizmeti nedir?

 

Gemi kiralamak, dünya çapında mal taşımanın popüler bir yoludur. Bu yöntem aynı zamanda ordular ve hükümetler tarafından personel ve ekipman taşımak için de kullanılıyor.

Bir geminin kiralanması genellikle karmaşık bir süreçtir, çünkü bir kiralamanın sonuçlandırılmasından önce dikkate alınması gereken bir takım faktörler vardır.

Gemi kiralama, gemi sahibinin, kargoyu bir limandan diğerine taşımak için gemisini kargo sahibine kiralamayı kabul ettiği bir sözleşmedir.

Bu süreçte yer alan iki taraf, armatör (gemi sahibi olarak kayıtlı tüzel kişi) ve kiracıdır (gemiyi mallarını taşımak için kiralayan şirket) ve sözleşme, ilgili tüm şartları, yükümlülükleri ve detayları içerir. to Bu kiralamanın nasıl oluşturulduğunu belirtir.